English | Français   rss
Liên kết
Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (03-06-2020 15:31)
Góp ý

 

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

 

Toàn văn Quyết định và Thể lệ xem file đính kèm.

Liên kết
×