English | Français   rss
Liên kết
Thông báo buổi giới thiệu thông tin về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản (04-09-2015 07:51)
Góp ý
 
Nhằm giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Huế tiếp cận được thông tin về chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) do chính phủ Nhật Bản tài trợ để tham gia các khóa học Thạc sĩ bằng Tiếng Anh tại các Trường Đại học của Nhật Bản, Đại học Huế và Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) sẽ phối hợp tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình học bổng JDS niên khóa 2016-2017, đồng thời giải đáp các thắc mắc của người quan tâm và nghe cựu sinh viên JDS tại Huế chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Nhật Bản, cụ thể như sau:
           

 

Thời gian: 15:00 -17:00 ngày 16 tháng 9 năm 2015
Địa điểm:  Hội trường 3 Lê Lợi.
 
Danh sách tham dự vui lòng gửi về Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Huế qua email:ofic@hueuni.vn trước ngày 14 tháng 9 năm 2014.
Liên kết
×