English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười chín, Khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 (16-11-2022 14:36)
Góp ý

 

Ngày 15/11/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ 19, Khóa VI. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế và lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Chương, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Đại học Huế trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung các nhiệm vụ như: tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 cấp cơ sở, các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế; triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tập thể, cá nhân cán bộ quản lý và đảng viên năm 2022; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về chủ trương Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng trường...

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, UVTV Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược trình bày Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ 19

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XIX đã thông qua chủ trương, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đại học Huế: xem xét thông qua Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045 và Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia để bổ sung vào Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; xem xét thông qua nhân sự đề nghị bổ nhiệm. 

Trần Đức

Liên kết
×