English   rss
Liên kết
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2017 (16-06-2017 09:25)

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo số 165/ TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm. 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê