English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có số lượng bài báo đăng tải trong danh mục các tạp chí ISI (SCI, SCIE) năm 2018 tăng 23% so với năm 2017 (11-04-2019 13:47)
Góp ý

 

Theo Thông tin từ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, số công trình công bố quốc tế nằm trong danh mục các tạp chí ISI (SCI, SCIE) của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 tăng 26% so với năm 2017. 

 

Theo số lượng bài báo đăng tải trong danh mục các tạp chí ISI (SCI, SCIE) năm 2018, hiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ nhất với 312 bài báo (tăng 3% so với năm 2017). Xếp thứ hai là Đại học Huế có 201 bài báo (tăng 23%), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 135 bài báo (tăng 7%), Đại học Thái Nguyên tuy xếp thứ 4 của danh sách với 107 bài báo nhưng so với năm 2017 lại giảm 5% và xếp thứ 5 là Đại học Đà Nẵng với 123 bài báo (tăng 35%).


Với tổng số 29 cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018 tổng cộng có 1.733 bài báo thuộc danh mục ISI (SCI, SCIE). 

 

Theo TC KHCNVN

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×