English | Français   rss
Liên kết
Lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, bổ sung quy hoạch Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm giám đốc, phó giám đốc Đại học Huế năm 2018 (28-03-2019 19:50)
Góp ý

Sáng 28/3/2019, Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng Lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, bổ sung quy hoạch Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm giám đốc, phó giám đốc Đại học Huế năm 2018. Tham dự Hội nghị có GS.TS.Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS.Lê Thị Phương Hồng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Xuân Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế và 1077 cán bộ chủ chốt mở rộng của Đại học Huế. 

 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế khẳng định đây là một hội nghị lớn của Đại học Huế. Hội nghị giới thiệu cán bộ quản lý cho nhiệm kỳ mới và bổ sung quy hoạch Đảng ủy Đại học Huế, hai công việc rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý để nhiệm kỳ mới có thể bổ nhiệm cán bộ có năng lực, có tâm, có tầm chiến lược để tiếp tục đưa Đại học Huế phát triển. 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS.Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc lấy phiếu giới thiệu và phiếu tín nhiệm trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, đối với tương lai phát triển của Đại học Huế và yêu cầu các cán bộ, viên chức tham gia Hội nghị nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình.

 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị đã nghiêm túc thực hiện quy trình bỏ phiếu. Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 10h30 sáng cùng ngày.

 

 

Liên kết
×