English | Français   rss
Liên kết
Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2019 (29-03-2019 08:09)
Góp ý

Sáng 29/3/2019, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới của Đảng bộ năm 2019. Đến dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Trưởng phòng tổ chức Đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện các đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng bộ Đại học Huế và 199 đảng viên mới. 

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, đồng chí Trần Văn Thành, UVTV trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học. Lớp học được tổ chức trong không khí hân hoan toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của cả nước và tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành giáo dục đào tạo đang tiếp tục triển khai thực hiện TW8 về đổi mới căn bản toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục đích của lớp học là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được nội dung cơ bản, quan trọng theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với các đảng viên trong thời kỳ dự bị. Trên cơ sở đó, các đồng chí đảng viên mới tham dự lớp học được nâng cao hơn về trình độ nhận thức, hiểu biết về tổ chức Đảng, củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước; xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đồng chí giao nhiệm vụ các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lớp học.

 

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2019 có 199 đảng viên mới. Lớp được tổ chức từ ngày 29/3 đến 05/4/2019, các đảng viên mới được phổ biến 10 chủ đề: Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường.

 

Đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế giảng chuyên đề đầu tiên của Lớp học.

Các tin mới hơn
Liên kết
×