English | Français   rss
Liên kết
Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế (22-06-2020 08:43)
Góp ý

 

Ngày 19/6/2020 Tạp chí Khoa học Đại học Huế đã tổ chức Toạ đàm nhân Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Đến dự có PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Q. Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế, các Trưởng Ban biên tập 6 tạp chí khoa học Đại học Huế và các cộng tác viên biên tập.

 

 

Tại buổi toạ đàm, PGS. TS. Nguyễn Quang Linh phát biểu chúc mừng và cảm ơn các nhà khoa học của Đại học Huế đã tham gia tích cực vào công tác biên tập, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Huế nói riêng và của Đại học Huế nói chung. PGS. TS. Nguyễn Quang Linh nhấn mạnh “Tiếp nối truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đấu tranh cho ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam là vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; ngày nay những nhà khoa học của chúng ta “làm báo” là để đóng góp vào công cuộc truyền tải tri thức, vì công cuộc đổi mới và tiến bộ của khoa học công nghệ, vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước nhà. Giám đốc Đại học Huế đã chỉ ra định hướng phát triển cho Tạp chí trong những năm đến đó là nhanh chóng tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng và các điều kiện bắt buộc khác tiến tới gia nhập các Cơ sở dữ liệu trích dẫn quốc tế, được công nhận và tính điểm, tăng điểm trong các Hội đồng giáo sư Nhà nước, Hội đồng Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ quốc gia Nafosted…

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung thay mặt Hội đồng Biên tập Tạp chí ghi nhận và cảm ơn những cộng tác viên biên tập của Tạp chí Khoa học đã luôn đồng hành, không ngừng đóng góp công sức chuyên môn và cả những ý tưởng quý báu trong xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học để có được diện mạo như ngày hôm nay. Q. Tổng Biên tập Tạp chí hy vọng các nhà khoa học là cộng tác biên tập tiếp tục hỗ trợ công tác biên tập cũng như góp ý cho Tạp chí trong thời gian tới; khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Tạp chí nhằm đạt được các công nhận của các Hội đồng chuyên môn trong nước và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của Đại hoc Huế và hỗ trợ lộ trình trở thành Đại học Quốc gia của Đại học Huế.

 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi về các thuận lợi và thách thức của công tác biên tập, các “vui buồn” của người làm báo, và những góp ý để cải thiện các quy trình, kỹ thuật biên tập để phục vụ tốt hơn cho Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
×