English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế là một thiết chế không thể tách rời của tỉnh Thừa Thiên Huế (05-06-2020 11:04)
Góp ý

 

Chiều 4/6/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi làm việc giữa Đại học Huế và UBND tỉnh về chiến lược hợp tác phát triển Thừa Thiên Huế và Đại học Huế. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định Nghị quyết 54-NQ/TƯ (ngày 10/12/2019) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế. Về phát triển Đại học Huế, Nghị quyết 54 nêu rõ các nội dung như xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; Phát triển Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; các nội dung liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ…

 

Trong báo cáo tình hình xây dựng và phát triển Đại học Huế theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 275/TB-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế cho biết, Đại học Huế đang nỗ lực để phát triển trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu. Thời gian qua, ĐH Huế tích cực triển khai công tác tái cấu trúc ĐH Huế và các trường ĐH thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đi đôi với việc tái cấu trúc ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy - học, nghiên cứu, đặc biệt là tập trung, nỗ lực xây dựng khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia. Đại học Huế và các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác, liên kết, chủ động, nỗ lực vươn lên cùng xây dựng và phát triển Đại học Huế.

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

 

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế 

 

Đại học Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chương trình hợp tác, đặc biệt là các chương trình cụ thể được thể hiện trong Đề án triển khai các hoạt động hợp tác toàn diện với tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên đã đề xuất nhiều lĩnh vực, nội dung hợp tác mà Đại học Huế có thế mạnh về nguồn nhân lực đa ngành đa lĩnh vực, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Một số đề xuất được lãnh đạo Tỉnh đánh giá cao như: ứng dụng CNTT trong y khoa, vị trí và vai trò của Trường ĐH Y Dược và bệnh viện trường trong việc xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu; các chương trình hợp tác nông- lâm – ngư; xây dựng mô hình thí điểm giáo dục đào tạo chất lượng cao, hợp tác thực hiện các nghiên cứu liên quan đến đổi mới chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng giáo viên, đổi mới sáng tạo cho giáo viên và học sinh; xây dựng các ngành đào tạo đặc thù về Huế như Huế học, bảo tồn và phục chế di sản… với sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường thành viên Đại học Huế và các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Cũng trong báo cáo tại buổi làm việc, Đại học Huế nêu một số kiến nghị với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia và một số cơ sở của Đại học Huế, nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng, phối hợp với Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, một số chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 2021 – 2025 đó là Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù; mở rộng thành phố Huế trước năm 2022; tăng trưởng GRDP 7,5 – 8,5%/năm; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 12 – 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025… Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, vị trí, vai trò Đại học Huế không thể tách rời trong quá trình phát triển của tỉnh và không thể không nhắc đến khi nói về Huế. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa Đại học Huế và tỉnh, giữa các trường với các sở ban ngành trong thời gian qua dường như chưa thực sự hiệu quả; đòi hỏi cần đổi mới tư duy trong hợp tác và phát triển; phải xem sự phối hợp là vấn đề cấp thiết, sống còn.

 

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận những ý kiến, đề xuất từ Đại học Huế cùng các trường và sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu hợp tác, nghiên cứu, đặt hàng, phối hợp hiệu quả để xây dựng, phát triển Đại học Huế và phát triển tỉnh nhà theo những mục tiêu đề ra.

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
×