English | Français   rss
Liên kết
Chương trình trại hè Khoa học tại ĐH Khoa học (ĐH Sư phạm Đài Loan) (18-06-2016 03:34)
Góp ý

Van phòng Kinh tế và Văn hóa Ðài Bắc tại Việt Nam thông báo về Chương trình Trại hè Khoa học do ÐH Khoa học (College of Science, National Taiwan Normal University) tổ chức, diễn ra từ ngày 31/7-7/8/2016.

Thời hạn đăng ký kéo dài đến hết ngày 20/6/2016.
Đây là cơ hội để sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với nền giáo dục và tìm hiểu văn hóa Đài Loan.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
Liên kết
×