English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo “Chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm KH&CN năm 2016 (01-10-2016 08:53)
Góp ý

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016, được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo “Chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ năm 2016”, Đại học Huế thông báo đến các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là các đơn vị) một số thông tin liên quan đến Hội thảo như sau:

 

1.  Mục tiêu của Hội thảo

-  Nhằm đánh giá thành quả các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu bật những đóng góp thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong khu vực và cả nước.

-  Tăng cường giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Thúc đẩy hợp tác, liên kết với doanh nghiệp và các địa phương trong hoạt động KH&CN.

-  Có định hướng kế hoạch chuyển giao công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020. 

 

2.   Thời gian:   thứ bảy, ngày 15/10/2016 (Cả ngày)

 

3.   Địa điểm:  Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, Tp. Huế.

 

4.   Nội dung

-     Các hoạt động KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

-     Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN.

-     Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

-     Những kinh nghiệm giải quyết khó khăn, thách thức trong hoạt động chuyển giao sản phẩm KH&CN trong trường đại học.

-     Chính sách và cơ chế đặc thù cho các cơ sở nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-     Các vấn đề liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ.

Để Hội thảo được tổ chức thành công, Đại học Huế trân trọng kính mời các đơn vị tham gia Hội thảo và có các báo cáo cho Hội thảo gồm:

-     Báo cáo tổng kết 10 năm giai đoạn 2006-2016 kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị (Mẫu 1 kèm theo thông báo).

-     Báo cáo tham luận theo các nội dung của Hội thảo: mỗi đơn vị từ 01-02 tham luận.

-     Danh mục các sản phẩm KH&CN đã và đang chuyển giao công nghệ (kèm hình ảnh, nếu có) để giới thiệu tại Hội thảo dưới dạng poster (Mẫu 2 kèm theo thông báo).

Đại học Huế rất mong nhận được báo cáo của các đơn vị để đăng vào kỷ yếu và các báo cáo tham gia trình bày tại Hội thảo.

Thông tin phản hồi xin gửi vềl:  Đại học Huế (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 03/9/2016, bản mềm gửi qua địa chỉ email: bkhcn@hueuni.edu.vn

Mọi chi tiết về Hội thảo xin vui lòng tham khảo trên website: http://www.hueuni.edu.vn hoặc liên hệ TS. Nguyễn Chí Bảo, Phó Trưởng ban KHCN&MT - Đại học Huế, ĐT: 0975001112, email: ncbao@hueuni.edu.vn 

 

Liên kết
×