English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc không tổ chức kỳ thi năng khiếu đợt 2 (27-08-2016 16:40)
Góp ý

 

Ngày 27/8/2016, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã có thông báo số 25/TB-HĐTSĐHCĐ. 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×