English | Français   rss
Liên kết
Về việc tổ chức lực lượng học sinh tham quan Triển lãm "Văn hóa - Du lịch và Biển đảo" (11-04-2016 09:27)
Góp ý

 

Công văn số 558/SVHTTDL-VP của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lực lượng học sinh tham quan Triển lãm "Văn hóa - Du lịch và Biển đảo"

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Liên kết
×