English | Français   rss
Liên kết
Chương trình trao đổi ngắn hạn của Đại học Kumamoto, Nhật Bản 2016 - 2017 (23-02-2016 02:21)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình trao đổi ngắn hạn của Đại học Kumamoto (Kumamoto University Short – term Exchange Program) năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên bậc đại học muốn tham gia các chương trình đào tạo được giảng dạy bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật tại Đại học Kumamoto, Nhật Bản trong thời gian từ 06 tháng đến 12 tháng. 

Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đối với khoá học bắt đầu vào tháng 10/2016: Trước ngày 26 tháng 4 năm 2016

- Đối với khoa học bắt đầu vào tháng 4/2017: Trước ngày 28 tháng 11 năm 2016

Địa chỉ nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ hoàn chỉnh đến email: ofic@hueuni.vn (file mềm, định dạng pdf) và đến địa chỉ: Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, Huế (bản cứng)

Ứng viên truy cập trang web http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/kyouikuprogram để tải các mẫu đơn theo yêu cầu.

Thông tin chi tiết về chương trình có tại: http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/gaikokujinryuugakusei/kyouikuprogram/index-file/kumamoto-university-short-term-exchange-program2016.pdf

 

 

 

 

Liên kết
×