English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tham dự buổi giảng bài chuyên đề về Toán của GS. Ngô Bảo Châu và GS. John Ball (12-08-2016 08:22)
Góp ý

 

Nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nghiên cứu và giảng dạy Toán giữa Đại học Huế và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VNCCCT), trong thời gian tới Đại học Huế sẽ tổ chức đón 02 giáo sư của VNCCCT đến giảng bài chuyên đề về Toán: GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học VNCCCT, Giáo sư tại Khoa Toán - Đại học Chicago, Mỹ, Giải thưởng Fields năm 2010 và GS. John Ball, Giáo sư cao cấp về Khoa học tự nhiên – Đại học Oxford, thành viên Hội đồng Giải thưởng Abel 2002 – 2003, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Fields năm 2006, được phong Hiệp sĩ Anh năm 2006.

 

- Thời gian: 14g00 – 16g30 ngày 15 tháng 8 năm 2016.

 

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi – Huế.

 

- Chủ đề bài giảng: 

 

+ GS. Ngô Bảo Châu giảng bài về: “On the history of the last Fermat theorem"

+ GS. John Ball giảng bài về “The story of Perelman and the Poincaré conjecture”.

 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch).

 

- Đối tượng: 

 

+ Cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Toán thuộc Đại học Huế.

 

+ Giáo viên và học sinh THPT.

 

Đại học Huế trân trọng thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh có quan tâm. Danh sách đăng ký tham dự xin gửi về Đại học Huế (qua Ban HTQT, ĐT: 054 3894999, email:  ofic@hueuni.vn).

 

Liên kết
×