English | Français   rss
Liên kết
BELSPO: Học bổng sau tiến sĩ năm 2016 dành cho các nhà nghiên cứu không thuộc Liên Minh Châu Âu (02-03-2016 15:09)
Góp ý

 

Văn phòng Liên Bang Bỉ về chính sách khoa học (The Belgium Federal Science Policy Office - BELSPO) giới thiệu chương trình học bổng PostDoc dành cho các nhà nghiên cứu không có quốc tịch thuộc các nước Liên Minh Châu Âu tham gia nhóm nghiên cứu tại Bỉ trong một khoảng thời gian hạn định.

 

Điều kiện đăng ký:

 • có bằng tiến sĩ tại thời điểm tham gia học bổng
 • Nhận được bằng tiến sĩ chưa đến 6 năm tính đến 01/01/2016;
 • Trong vòng 36 tháng tính đến ngày 01/01/2016, không cứ trú tại Bỉ quá 12 tháng;
 • Chưa từng nhận học bổng Postdoc của BELSPO;
 • Là công dân của các nước trong danh sách trao học bổng;
 • Đã tham gia nghiên cứu tại các nước trong danh sách trao học bổng

 

Các nước được trao học bổng

 • Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi;
 • Các nước Châu Phi;
 • Việt Nam

 

Thời gian tham gia nghiên cứu tại Bỉ:

 • Từ 6 đến 18 tháng. Trong mẫu đăng ký cần ghi rõ thời gian đăng ký. Không chấp nhận gia hạn thời gian.
 • Ngoại lệ, có thể đăng ký thời gian nghiên cứu thành 2 đợt, nhưng cần chứng minh có lý do phù hợp.

 

Những chương trình, dự án nghiên cứu liên quan, tổ chức chủ quản được thông tin trên trang web của BELSPO, http://www.belspo.be/belspo/fedra/intro_en.stm .

 

Chỉ hồ sơ hoàn chỉnh, được hoàn tất trên mẫu đăng ký 2016, mới được vào vòng xét duyệt.

 

Hạn nộp hồ sơ: 17 giờ, ngày 30/4/2016.

 

Ứng viên cần gửi 1 bản sao hồ sơ đến Văn phòng điều phối nghiên cứu (Lieve.Huys@UGent.be).

 

Xem thông tin chi tiết và lấy mẫu đăng ký tại:

http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_postdoc_en.stm

 

Liên hệ:

Văn phòng điều phối nghiên cứu

Lieve Huys

Tel.: 09/264.30.28

E-mail: Lieve.Huys@UGent.be

Liên kết
×