English | Français   rss
Liên kết
Công đoàn Đại học Huế tổng kết hoạt động năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (12-09-2019 14:45)
Góp ý

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; TS.Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Đại học Huế.

 

 

Năm học 2018 - 3019 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn GDVN. Cùng với sự ổn định và phát triển của Đại học Huế, Công đoàn Đại học Huế hiện có 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó cơ 01 CĐCS thành viên, 134 công đoàn bộ phận, 108 tổ công đoàn. Năm học qua, 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ); phối hợp tạo điều kiện cho CBVCLĐ đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu đổi mới của chương trình dạy học theo hướng phát triển năng lực người học; đưa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành việc làm thường xuyên, thiết thực và có hiệu quả…

 

Năm học mới 2019 – 2020, Công đoàn Đại học Huế đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Đại học Huế; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, lao động tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức, lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia quanrlys, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động..

 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 cá nhân và bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Công đoàn Đại học Huế. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế và bằng khen cho 10 tập thể cùng 19 cá nhân thuộc Công đoàn Đại học Huế.

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
×