English | Français   rss
Liên kết
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (17-09-2019 07:43)
Góp ý

Thực hiện Kế hoạch số 313-KH/BTGTW, ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn 224-CV/BĐT, ngày 6/9/2019 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về phát động cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam", Đại học Huế có kế hoạch như sau: 

 

Xem toàn văn Công văn 1279/ĐHH ở file đính kèm. 

 

Thi trực tuyến tại địa chỉ: https://vcnet.vn/contest# 

Các tin mới hơn
Liên kết
×