English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới 2018 (30-03-2018 10:14)
Góp ý

 

Ngày 30/3/2018, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng chính trị đảng viên mới năm 2018. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, báo cáo viên; ThS. Trần Văn Thành, Uỷ viên Thường vụ Trực Đảng ủy Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc và 224 đảng viên mới thuộc Đảng bộ Đại học Huế.

 

Đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, báo cáo chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới 2018

 

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Đại học Huế chú trọng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng, được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá đảng bộ, chi bộ hàng năm. Mỗi năm toàn Đảng bộ Đại học Huế bồi dưỡng, kết nạp khoảng 260 đảng viên mới. Đây là những cán bộ, sinh viên, học viên ưu tú, có quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Lớp Bồi dưỡng chính trị đảng viên mới năm 2018 có 224 đảng viên mới, trong đó 56 cán bộ giảng viên trẻ, 168 là sinh viên, học viên thuộc 11 Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Lớp được tổ chức từ ngày 30/3 đến 01/4/2018, các đảng viên mới được phổ biến các chủ đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×