English | Français   rss
Liên kết
Công đoàn Đại học Huế triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 (17-08-2018 16:28)
Góp ý

 

Ngày 17/8/2018, Công đoàn Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; PGS.TS. Nguyễn Duân, UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; các đồng chí trong Ban thường vụ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.

 

 

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019.

  

Năm học qua, hoạt động Công đoàn các cấp trong Đại học Huế đã hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn. Nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên ổn định và được cải thiện. Tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Công đoàn Đại học Huế cùng các Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công đoàn viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên, phát hiện những bất cập, khó khăn để kịp thời kiến nghị, đề xuất với chính quyền có giải pháp tháo gỡ đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho cán bộ. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các dịp lễ, tết cho cán bộ viên chức, lao động; tổ chức thăm hỏi và động viên công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Hướng dẫn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia quản lý chuyên môn trên các mặt công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính, cơ sở vật chất… Phối hợp với chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, các kế hoạch, chương trình công tác; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện của đơn vị.

  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cá nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn như: Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt”…

  

Công đoàn đã phối hợp cùng với chính quyền thực hiện bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Năm học qua, có 950 cán bộ công đoàn viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có 43 nhà giáo được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

 

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp để tổ chức các hoạt động nữ công đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ công đoàn viên. Nhiều nữ cán bộ đã nỗ lực không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt được kết quả cao trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có 05 nữ cán bộ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017, đặc biệt có 2 cán bộ nữ đạt giải thưởng quốc tế năm 2017 là PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân nhận Giải thưởng Kovalevskaia và PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài nhận Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới L’Oreal – UNESCO…

 

Năm học 2018 – 2019, Công đoàn Đại học Huế đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

 

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục công đoàn viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên khuyến khích công đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên. Phối hợp với chính quyền tìm kiếm những giải pháp để duy trì đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành giáo dục như phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, các cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa theo chủ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Tăng cương tham gia quản lý chuyên môn, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; khuyến khích đội ngũ cán bộ giảng viên đổi mới công tác giảng dạy…

 

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Đại học Huế đã động viên cán bộ viên chức, lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, chủ động thực hiện Nghị quyết 29, góp phần xây dựng Đại học Huế ổn định và phát triển.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận, thảo luận chia sẻ các hoạt động của Công đoàn như: Công đoàn thực hiện chức năng tham gia quản lý chuyên môn và vai trò của Công đoàn trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vai trò của Công đoàn trong việc triển khai thực hiện tự chủ đại học; Công đoàn trong cuộc cách mạng kỹ thuật 4.0…

  

Nhân dịp Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Công đoàn Đại học Huế đã công bố các quyết định khen thưởng của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, khen thưởng của Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.

 Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

TS. Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

 

Đại diện Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Đại diện Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thảo luận tại Hội nghị

 

PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tôt chức công đoàn vững mạnh năm học 2017 - 2018

 

PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy trao bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn Đại học Huế đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2017 - 2018

 

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×