English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tập huấn công tác xây dựng Đảng (21-03-2018 14:21)
Góp ý

 

Ngày 21/03/2018, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế; ThS. Trần Văn Thành, Uỷ viên Thường vụ Trực Đảng ủy Đại học Huế; các đồng chí Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Huế; Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ phận, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên và chuyên viên Văn phòng Đảng các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế.

 

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng

 

Hội nghị tổ chức nhằm phổ biến các vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và một số nghiệp vụ về công tác đảng viên. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
×