English | Français   rss
Liên kết
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 (13-04-2018 08:56)
Góp ý

 

Ngày 13/4/2018, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018. Tham dự Lễ có đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế cùng 132 hạt nhân ưu tú là cán bộ viên chức, lao động và sinh viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.

 

 

 

 

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế khai giảng Lớp bồi dưỡng

 

Trong 3 ngày (từ 13 - 15/4/2018) các học viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham gia lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 Đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thừa Thiên Huế, báo cáo chuyên đề tại lớp học

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×