English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (24-04-2018 07:47)
Góp ý

 

Trong 2 ngày 19 – 20/4/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đoàn Đại học Huế có 10 đại biểu do PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế dẫn đầu đã tham dự Đại hội, đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 

Bên cạnh một số hoạt động của Công đoàn Đại học Huế tuyên truyền tại Đại hội, còn có các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của cán bộ, nhà giáo Đại học Huế tham gia trưng bày tại Đại hội lần này.

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 36 đồng chí, PGS.TS Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế được trúng cử vào Ban Chấp hành.

 

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế trúng cử vào BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

Sản phẩm KHCN của cán bộ, nhà giáo Đại học Huế tham gia trưng bày tại Đại hội 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Hồng Vũ

Liên kết
×