English | Français   rss
Liên kết
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (04-04-2018 15:51)
Góp ý

 

Ngày 04/4/2018, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về thực hiện NQ 21-NQ/TU ngày 10/4/2014 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, dẫn đầu đoàn giám sát; đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Trưởng Phó các Ban Đảng ủy Đại học Huế.

 

Buổi làm việc của Đoàn Giám sát Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế với Đảng ủy Đại học Huế

 

Nghị quyết NQ 21-NQ/TU ngày 10/4/2014 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (Nghị quyết 21) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đảng bộ Đại học Huế hiện có 12 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận và 178 chi bộ trực thuộc với 2.457 đảng viên. Hiện nay, đội ngũ cán bộ với 15 giáo sư, 252 phó giáo sư, 649 tiến sĩ, hơn 2000 thạc sĩ là nguồn nhân lực quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế.

 

Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp Đại học Huế luôn quan tâm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 29 và Nghị quyết 21, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong sự phát triển của Đại học Huế và đạt được những kết quả đáng khích lệ: đã tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đại học Huế thực hiện Nghị quyết của Đảng; giữ vững sự ổn định, đẩy nhanh sự phát triển của Đại học Huế; tăng cường kỷ cương, đổi mới căn bản, toàn diện mọi mặt công tác, giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo, trong đó ưu tiên phát triển đào tạo sau đại học, đào tạo chính quy, đào tạo theo các chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đạt trình độ, chức danh cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ có uy tín trong nước và khu vực; xây dựng Đại học Huế theo định hướng đại học nghiên cứu, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà trước hết là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

 

Đảng ủy Đại học Huế đề ra một số nhiệm vụ được tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TU như: chủ động phát triển Đại học Huế theo hướng đại học tự chủ và nghiên cứu để nâng dần vị thế lên thứ 3 trong cả nước, thứ 300 trong khu vực và 3000 trên thế giới đến năm 2020, với các bước đi: đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng khu đô thị đại học tại Khu quy hoạch Trường Bia; tích cực vận động nguồn vốn để xây dựng Đại học Huế trong giai đoạn mới; đổi mới căn bản, toàn diện mọi mặt công tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tích cực chuyển đổi công năng của một số cơ sở hạ tầng; xây dựng Đại học Huế thành một đô thị trên cơ sở quy hoạch không gian Đại học Huế nằm trong không gian tổng thể của tỉnh Thừa Thiên Huế; tái cấu trúc lại Đại học Huế và tiếp tục rà soát ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội, đồng thời đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo song ngữ, đào tạo liên kết nước ngoài, đào tạo cho Campuchia, Lào, Myanma, thu hút sinh viên quốc tế đến Huế học đạt khoảng 7 – 10%. Đề ra các nhóm giải pháp căn bản: xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Huế trong giai đoạn phát triển mới; tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, ngang tầm các đại học lớn trong nước và khu vực; nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác học sinh sinh viên; xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội Đại học Huế thực sự trong sạch, vững mạnh…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại học Huế trong việc thực hiện Nghị quyết 21 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đồng chí khẳng định sự phát triển của Đại học Huế cũng chính là sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy Đại học Huế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của kinh tế, xã hội và giáo dục của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

 Trần Đức

 

Liên kết
×