English | Français   rss
Liên kết
Tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế (06-10-2018 04:45)
Góp ý

Ngày 05/10, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết 15/NQ-ĐU về công tác cán bộ và triển khai Nghị quyết số 58/NQ-ĐU về đào tạo đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã dự hội nghị.

 

 

 

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

 

Nghị quyết 15/NQ-ĐU của Đảng ủy Đại học Huế được ban hành ngày 28/7/2016 với những định hướng đổi mới công tác cán bộ trong xu thế hội nhập và phát triển nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức có đủ trình độ, tiêu chuẩn, định hướng Đại học Huế là đại học nghiên cứu. Sau hai năm thực hiện, Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng đến các trường thành viên, đơn vị trực thuộc. Thời điểm tháng 7/2016, số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ là 540 người thì đến tháng 8/2018 là 615, tăng 14%; tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/số giảng viên cơ hữu là 615/2067, đạt tỉ lệ 29,75%. Số lượng và chất lượng các nghiên cứu khoa học, công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế tăng cao. Các đảng ủy cơ sở, trường thành viên đã có kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập; khuyến khích tài năng , trọng dụng nhân tài; minh bạch hóa công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, theo đúng luật lao động, luật viên chức.

 

Ngày 20/6/2018, Đảng ủy Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-ĐU về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Về đào tạo, Nghị quyết chỉ rõ “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước” với các chỉ tiêu cụ thể : tỉ lệ các chương trình đào tạo có định hướng nghiên cứu đạt trên 40%, 8-10 chương trình song ngữ Việt – Anh; tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh quy đổi là 70.000. Về đảm bảo chất lượng trong giáo dục, đến năm 2025 có ít nhất 50% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; phấn đấu có 25-30 chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết nước ngoài.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đánh giá cao công tác cán bộ của Đại học Huế trong thời gian qua và khẳng định chính đội ngũ cán bộ, giảng viên  tốt sẽ tạo ra sinh viên tốt, các sản phẩm nghiên cứu tốt, đáp ứng xu thế tự chủ, hội nhập và phát triển. Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đội ngũ cán bộ, sinh viên Đại học Huế tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà. Về việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Bùi Thanh Hà nhấn mạnh tập thể Đại học Huế cần phải có quyết tâm cao, xây dựng lộ trình và bước đi cụ thể, thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát để đảm bảo tinh thần Nghị quyết đến được từng cán bộ, đảng viên.

 

Tại hội nghị, đại diện các Đảng bộ trực thuộc cũng đã đóng góp ý kiến tham luận, thể hiện nhất trí và quyết tâm cao trong việc thực hiện để đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.                   

 

PV        

 

Liên kết
×