English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy năm 2021 (29-12-2021 09:41)
Góp ý

 

Ngày 28/12/2021, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; các đồng chí trong Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế và toàn thể các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy năm 2021

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy năm 2021 được tổ chức cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Đại học Huế với 78 học viên đến từ các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc với mục đích nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng cụ thể về công tác tham mưu tổ chức xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy. Lớp học diễn ra từ ngày 28-30/21/2021. Các chuyên đề, nội dung của lớp Bồi dưỡng gồm: (1) Quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; một số vấn đề về công tác tổ chức đảng và đảng viên; (2) Công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ; giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ; (3) Quy trình và phương pháp tổ chức Hội nghị cấp ủy và một số vấn đề về công tác văn thư, lưu trữ của cấp ủy. Đây là những nội dung được lựa chọn từ thực tiễn công tác, các vấn đề cụ thể trong công tác tham mưu, giải quyết công việc hàng ngày nhằm giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, phục vụ tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Đại học Huế, các đảng ủy, chi ủy cơ sở và chi bộ Đảng trong toàn Đảng bộ. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhấn mạnh, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp là bộ phận quan trọng trong bộ máy, tổ chức của Đảng; trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo hàng ngày, hàng tháng và hàng năm; đóng giữ vai trò, nhiệm vụ là cơ quan thông tin, tham mưu và phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng các cấp là yếu tố rất quan trọng để giúp cấp ủy cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ. Lớp học được tổ chức nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, hoàn thiện những kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ làm công tác Đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Trần Đức

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×