English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021 (24-11-2021 10:41)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 5316/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021 (file đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai như sau:

 

 

1. Danh sách bài báo đã kê khai xét khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn và khoa học công nghệ năm 2021 của Đại học Huế sẽ được sử dụng để trích lập danh sách xét thưởng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban KHCN&QHQT sẽ xử lý, bổ sung thông tin).

 

2. Các bài báo thuộc diện xét thưởng của Bộ GD&ĐT quy định trong Công văn số 5316/BGDĐT-KHCNMT nhưng chưa kê khai khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn và khoa học công nghệ năm 2021 sẽ tiến hành khai bổ sung đến hết ngày 30/11/2021 theo mẫu trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/3HTt46H.

 

Nếu cần hỗ trợ thông tin, xin liên hệ Ban KHCN&QHQT Đại học Huế (ThS. Nguyễn Anh Toàn, ĐT: 0947338008, email: natoan@hueuni.edu.vn).

 

Trên đây là nội dung chính công văn 1854/ĐHH-KHCNQHQT đã gửi các đơn vị.

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×