English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Đại học Huế ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng các trường đại học thành viên (20-01-2022 14:56)
Góp ý

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế vừa ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng các trường đại học thành viên, cụ thể như sau:

 

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Đại học Huế chúc mừng PGS.TS. Đoàn Đức Lương tại lễ công bố và trao Nghị quyết công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ngày 18/01/2022

 

 

Nghị quyết 10/NQ-HĐĐH ngày 14-01-2022 phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đối với Ông Trần Thanh Đức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nghị quyết 02/NQ-HĐĐH ngày 07-01-2022 công nhận Ông Trần Văn Hòa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024 được kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý theo quy định, trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nghị quyết 03/NQ-HĐĐH ngày 07-01-2022 phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nghị quyết 04/NQ-ĐHH ngày 07-01-2022 phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đối với ông Võ Thanh Tùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nghị quyết 01/NQ-HĐĐH ngày 06-01-2022 về việc công nhận ông Đoàn Đức Lương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nghị quyết 105/NQ-ĐHH ngày 31-12-2021 về việc công nhận ông Lê Anh Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hội đồng ĐHH

Các tin đã đăng
Liên kết
×