English | Français   rss
Liên kết
Ban hành Quy định công nhận học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế (07-11-2018 10:27)
Góp ý

 

Ngày 05/11/2018, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định Ban hành Quy định công nhận học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế. Quy định này là căn cứ để các trường đại học, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế thực hiện công nhận các học phần, tín chỉ đã tích lũy của sinh viên đã hoàn thành khối lượng học tập học phần hoặc tín chỉ tương đương tại một đơn vị đào tạo khác trong Đại học Huế.

 

Xem nội dung chi tiết của Quy định file đính kèm.

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×