English | Français   rss
Liên kết
Khai mạc Hội thảo chủ đề “Công nghệ Đào tạo” (20-07-2016 09:53)
Góp ý

Sáng 20/7, tại Hội trường toà nhà số 4 Đại học Huế đã diễn ra hội thảo về chủ đề “Công nghệ Đào tạo”. Diễn giả là Giáo sư Jean Louis Hermen, Giám đốc Mạng lưới Quốc tế về Công nghệ đào tạo ứng dụng cho phát triển địa phương (RIIFADEL), đồng chủ nhiệm phân khoa Công nghệ Đào tạo, ĐH Toulouse (CH Pháp) và bà Micheline Marie Sainte, phụ trách phát triển.

 

Giáo sư Jean Louis Hermen giới thiệu lý thuyết công nghệ đào tạo, phân tích khái niệm, vai trò cũng như các yếu tố tác động đến công nghệ đào tạo, tình hình triển khai ở một số nước, vấn đề lựa chọn công nghệ đào tạo phù hợp cho mỗi trường đại học. Theo Giáo sư Hermen, trong bối cảnh toàn cầu hóa với nhiều cơ hội và thách thức trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo, các trường đại học phải tích cực đổi mới công nghệ đào tạo, trên nhiều khía cạnh: đổi mới mô hình, phương thức tổ chức đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, v.v để các sản phẩm đầu ra có chất lượng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, giải quyết vấn đề việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Công nghệ đào tạo nên xuất phát từ chiến lược phát triển của địa phương

 

Một số hình ảnh của Hội thảo:

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×