English | Français   rss
Liên kết
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (21-07-2022 16:03)
Góp ý

 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể đoàn viên, sinh viên Đại học Huế, là diễn đàn để sinh viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng, thái độ và trách nhiệm của mình đối với công tác Đoàn và phong trào sinh viên Đại học Huế trong thời gian qua, thảo luận đóng góp ý kiến cho công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH  

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội thảo luận xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào sinh viên Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Điều lệ Đoàn sửa đổi và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Đại hội Đại biểu Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu Đoàn Đại học Huế đi dự Đại hội Đại biểu Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

 1. Thời gian:

- Phiên thứ I: 13h30 -17h00 ngày 06/8/2022

- Phiên thứ II: 07h30 - 11h30 ngày 07/8/2022

 1. Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
 2. Số lượng đại biểu: 200 đại biểu.

 

III. KHẨU HIỆN HÀNH ĐỘNG 

“Tuổi trẻ Đại học Huế đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, tiên phong trong đổi mới và khởi nghiệp, góp phần phát triển Đại học Huế trở thành đại học quốc gia”

 

IV. HỒ SƠ ĐẠI HỘI

 1. Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
 2. Quy chế Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
 3. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
 4. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế Khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022
 5. Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
 6. Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
 7. Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
 8. Danh sách bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Tuổi trẻ Đại học Huế - xung kích trên mọi mặt trận 

 

 

 

Liên kết
×