English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế lần thứ XIV, năm học 2022 – 2023 (14-12-2022 08:26)
Góp ý

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế lần thứ XIV, năm học 2022 - 2023 được tổ chức ngày 13/12/2022. PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế chủ trì hội nghị với sự tham dự của 146 đại biểu đại diện cho các công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế trao Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 2 tập thể: Ban Tổ chức cán bộ và Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Huế

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế trình bày; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022 và nhiệm vụ thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023; báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính của Cơ quan Đại học Huế năm 2020, 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi của viên chức, người lao động; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế. Năm học 2022 - 2023, Đại học Huế tiếp tục tập trung thực hiện thành công các công tác: tái cấu trúc; Nâng cao năng lực quản lý điều hành; Nâng cao năng lực và phát huy nguồn lực đội ngũ, cơ sở vật chất dùng chung; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn; thúc đẩy công tác kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng, xếp hạng đại học; đổi mới mô hình phương thức đào tạo liên ngành, xuyên ngành, song ngành; tăng nguồn thu phát triển cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nhận dạng thương hiệu. 

 

Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và các đề án liên quan; các chỉ tiêu cụ thể cho công tác tuyển sinh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (quốc gia, bộ, tỉnh) được phê duyệt; số lượng công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín (Web of Science và Scopus) đạt 600-650 bài, bình quân 0,28 - 0,30 bài/giảng viên cơ hữu; sản phẩm khoa học công nghệ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; quy trình công nghệ, sản phẩm chuyển giao có nguồn thu; chương trình, dự án hợp tác quốc tế; chương trình đào tạo, liên kết đào tạo quốc tế hoạt động; sinh viên nước ngoài đến học tập; giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu, làm việc tại Đại học Huế.

 

Hội nghị đã bầu 27 đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ XI năm 2022; bầu Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan ĐHH nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 thành viên.

 

 

Liên kết
×