English | Français   rss
Liên kết
Giám đốc Đại học Huế khen thưởng các Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 (17-11-2022 09:34)
Góp ý

 

Ngày 17/11/2022 tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Giám đốc Đại học Huế đã trao Giấy khen và phần thưởng cho 26 Nhà giáo tiêu biểu của Đại học Huế giai đoạn 2017-2022, mỗi phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

 

 

 

TT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức danh nghề nghiệp,

Chức vụ, Đơn vị

1

 PGS.TS.

 Huỳnh Văn Chương

Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

2

 Tiến sĩ

 Phạm Xuân Hùng

Giảng viên chính, Trưởng Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế

3

 Tiến sĩ

 Hồ Thị Thuý Nga

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế

4

 Thạc sĩ

 Quách Hải Thọ

Giảng viên, Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh viên, Trường Đại học Nghệ thuật

5

 PGS.TS.

 Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

 PGS.TS.

 Nguyễn Hữu Ngữ

Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm

7

 GS.TS.

 Dương Tuấn Quang

Giảng viên cao cấp, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm

8

 PGS.TS.

 Lê Anh Phương

Giảng viên cao cấp, Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

9

 PGS.TS.

 Nguyễn Đình Luyện

Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm

10

 Tiến sĩ

 Nguyễn Tuấn Vĩnh

Giảng viên chính, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm

11

 PGS.TS.

 Nguyễn Trường An

Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược

12

 Tiến sĩ

 Hồ Duy Bính

Giảng viên chính, Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược

13

 Tiến sĩ

 Trần Như Minh Hằng

Giảng viên chính, Phụ trách Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y - Dược

14

 PGS.TS.

 Nguyễn Khoa Hùng

Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược

15

 GS.TS.

 Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược

16

 PGS.TS.

 Lê Đình Khánh

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược

17

 PGS.TS.

 Lê Nghi Thành Nhân

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược

18

 PGS.TS.

 Nguyễn Minh Tâm

Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược

19

 PGS.TS.

 Nguyễn Thị Tân

Giảng viên cao cấp, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược

20

 PGS.TS.

 Đặng Công Thuận

Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y - Dược

21

 PGS.TS.

 Đoàn Phước Thuộc

Giảng viên cao cấp, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y - Dược

22

 Tiến sĩ

 Nguyễn Hữu Trí

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y - Dược

23

 Tiến sĩ

 Ngô Xuân Cường

Giảng viên chính, Khoa Kỹ thuật Công nghệ

24

 PGS.TS

 Đoàn Đức Lương

Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

25

 Tiến sĩ

 Nguyễn Ngọc Kiện

Giảng viên chính, Trưởng Khoa Luật hình sự, Trường Đại học Luật

26

 Tiến sĩ

 Nguyễn Thị Hồng Trinh

Giảng viên chính, Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật

Liên kết
×