English | Français   rss
Liên kết
Tuyên dương giảng viên trẻ tiêu biểu của Đại học Huế năm 2022 (20-11-2022 07:34)
Góp ý
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Huế tổ chức Chương trình tuyên dương Giảng viên trẻ tiêu biểu Đại học Huế năm 2022. TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế tham dự chương trình. 

 

 

 

13 cán bộ, giảng viên được tuyên dương đều là những giảng viên trẻ tiêu biểu ở các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế với những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều thành tích cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

 

Các giảng viên trẻ được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định, đạo đức nhà giáo tại đơn vị; tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hoặc là gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đây cũng là những giảng viên có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo. 

 

Liên kết
×