English | Français   rss
Liên kết
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021 (03-11-2021 19:46)
Góp ý

Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh theo Công văn số 91/HĐGSNN ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Đại học Huế thông báo lịch họp xét của các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 như sau:

 

1. Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên

Phiên 1: 08g00, Ngày 26 tháng 11 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

2. Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phiên 1: 14g00, Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Phiên 2: 14g00, Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Nông-Lâm nghiệp và Y học

Phiên 1: 14g00, Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 25 tháng 11 năm 2021.

 

Ghi chú: 

- Phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ ứng viên

- Phiên 2: Ứng viên trình bày báo cáo tổng quan, Hội đồng kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

Liên kết
×