English | Français   rss
Liên kết
Thông báo: Chương trình giải thưởng/học bổng L'Oreal - UNESCO (21-07-2017 08:49)
Góp ý

 

Công ty L'Oréal Việt Nam giới thiệu Chương trình giải thưởng/học bổng L'Oreal - Unesco vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2017 dành cho các nhà nghiên cứu khoa học nữ, giảng viên, nghiên cứu viên nữ:

 

 

I. Chương trình học bổng nghiên cứu khoa học: 150,000,000 đồng/ứng viên

II. Chương trình giải thưởng nghiên cứu khoa học: 50,000,000 đồng/ứng viên

Thời gian nhận hồ sơ giải thưởng và học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đến hết ngày 31/7/2017 thông qua nộp trực tuyến tại http://giaithuongkhoahocnu.vn/

Thông tin chi tiết về đối tượng tham gia, các yêu cầu, tiêu chuẩn tại file đính kèm:

Liên kết
×