English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc cấp học bổng Keidanren &JBAV năm học 2017-2018 (07-11-2017 10:18)
Góp ý

Năm học 2017-2018, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục cấp 24 suất học bổng cho sinh viên đang theo học tại các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế từ Quỹ học bổng Keidanren &JBAV.

 

Tiêu chuẩn:

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích học tập giỏi. Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2016-2017 hoặc kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của sinh viên để xét chọn và chưa nhận được học bổng của các chương trình khác.

- Tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên đã được nhận học bổng này năm trước nếu vẫn đủ tiêu chuẩn.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 07-15 tháng 11 năm 2017

Nơi nhận hồ sơ: Phòng (Tổ) Công tác học sinh, sinh viên của trường, khoa trực thuộc Đại học Huế mà sinh viên đang học. 

Thời gian, địa điểm trao học bổng:

- Thời gian: 7g30 ngày 29 tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế

TTP

T

Liên kết
×