English | Français   rss
Liên kết
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi thuộc dự án Merging Voices (đợt 1) (07-11-2017 03:48)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế thuộc dự án Merging Voices 2017-2019 (đợt 1). (Merging Voices project (2017-2019)-Erasmus+ International Credit Mobility), cụ thể như sau: 

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 12 tháng 11 năm 2017.

• Hình thức nộp hồ sơ tham gia chương trình: 

 

Trực tuyến tại địa chỉ: http://mergingvoices2017.unl.pt/apply

Tham khảo http://mergingvoices2017.unl.pt/ (Guidelines for Applicants) để biết thêm thông tin chi tiết của chương trình.

Liên kết
×