English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế xây dựng lộ trình tự chủ đại học (10-05-2018 16:12)

 

Sáng 10/5/2018, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tự chủ đại học nhằm đánh giá thực trạng các mặt hoạt động của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, lắng nghe các ý kiến đề xuất, góp ý làm cơ sở định hướng xây dựng lộ trình và đề ra các giải pháp thực hiện tự chủ đại học giai đoạn 2018 – 2020 và các giai đoạn tiếp theo. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế tham dự và chủ trì Hội nghị.

 

 

Hội nghị tự chủ đại học

 

Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc Đại học Huế; Trưởng, Phó các Ban chức năng, lãnh đạo các tổ chức Đảng – Đoàn thể Đại học Huế; Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng của các trường đại học thành viên; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các tổ chức Đảng – Đoàn thể của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.

 

Đại học Huế là một trong ba đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gồm 8 trường đại học thành viên, 01 Phân hiệu, 02 khoa trực thuộc, 9 trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu và phục vụ. Xác định tự chủ là một xu hướng tất yếu của các trường đại học, trong thời gian vừa qua, Đại học Huế đã có nhiều chủ trương, định hướng xây dựng lộ trình và chuẩn bị các điều kiện thực hiện tự chủ đại học cho các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. Đã thực hiện phân cấp quản lý mạnh và phù hợp trên các mặt công tác tạo điều kiện tối ưu để các đơn vị xây dựng và thực hiện lộ trình tự chủ đại học.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo tham luận được trình bày gồm: thực trạng và giải pháp thực hiện tự chủ đại học của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; thực trạng, những thuận lợi và khó khăn của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế khi thực hiện tự chủ đại học và một số đề xuất; xây dựng đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế - thực trạng và giải pháp; những bài học trong quá trình tự chủ tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐ Đà Nẵng.

 

Các báo cáo tham luận và các phần thảo luận tại Hội nghị đã nêu tình hình, bối cảnh, xu hướng tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới và trong nước; đi sâu phân tích thực trạng tại Đại học Huế, các đơn vị thành viên, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị để thực hiện quá trình tự chủ đại học; chia sẻ những kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng - đơn vị đã thực hiện tự chủ đại học do PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng trình bày.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế cho biết Đại học Huế xây dựng lộ trình tự chủ gắn với mô hình đại học hai cấp, đơn vị dự toán cấp I theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2018 – 2019 có 03 trường đại học thành viên là Trường ĐH Y Dược, Trường  ĐH Luật, Trường ĐH Kinh tế thực hiện tự chủ đại học, các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà xuất bản thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn; giai đoạn 2019 – 2020 có 02 trường đại học thành viên thực hiện tự chủ đại học là Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Ngoại ngữ; các trường còn lại thực hiện tự chủ trong giai đoạn tiếp theo theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước. Đại học Huế sẽ thực hiện giám sát, hỗ trợ, thúc đẩy quá trình tự chủ của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. Giám đốc Đại học Huế đề nghị lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tích cực nghiên cứu các mô hình, cách thức và quyết tâm thực hiện thành công lộ trình tự chủ của mỗi đơn vị.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng chia sẻ những kinh nghiệm tự chủ của Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng

 

ThS. Trần Đăng Huy, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế trình bày tham luận thực trạng và giải pháp thực hiện tự chủ đại học của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

 

GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế thảo luận tại Hội nghị

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thảo luận tại Hội nghị

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×