English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Khối thi
Trường Đại học Sư phạm 62 44 31 01 Hoá lý thuyết và hoá lý
Trường Đại học Sư phạm 62 14 10 02 Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý
Trường Đại học Sư phạm 62 22 54 05 Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại
Trường Đại học Khoa học 62 22 54 01 Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
Trường Đại học Sư phạm 62 44 01 01 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Trường Đại học Khoa học 62 44 07 01 Vật lý chất rắn
Trường Đại học Khoa học 62 44 11 01 Quang học
Trường Đại học Khoa học 62 42 30 05 Sinh lý học thực vật
Trường Đại học Khoa học 62 42 30 01 Sinh lý học người và động vật
Trường Đai học Nông lâm 62 62 01 01 Trồng trọt
Trường Đại học Y Dược 62 72 13 05 Phụ khoa
Trường Đại học Y Dược 62 72 20 25 Nội - Tim mạch
Trường Đại học Y Dược 62 72 20 15 Nội – Nội tiết
Trường Đại học Y Dược 62 72 20 20 Nội – Thận tiết niệu
Trường Đại học Y Dược 62 72 07 01 Ngoại tiêu hoá
Trường Đại học Y Dược 62 72 76 01 Y tế công cộng
Trường Đại học Khoa học 62 42 10 01 Động vật học
Trường Đại học Sư phạm 62 46 05 01 Đại số - Lý thuyết số
Trường Đai học Nông lâm 62 62 40 01 Chăn nuôi động vật
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê