English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế sẵn sàng cho công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (23-06-2021 08:47)
Góp ý

Từ ngày 03 tháng 6 năm 2021, thực hiện Công văn số 494/TTr-NV2 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Đại học Huế đã xây dựng kế hoạch và tham gia Hội nghị tập huấn với đầy đủ thành phần theo quy định của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Giám đốc Đại học Huế, phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế, đại diện lãnh đạo và nhân sự làm công tác thanh tra, khảo thí của 04 trường đại học thành viên (Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y-Dược, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm). Là một trong 200 điểm cầu trong cả nước, Đại học Huế tham gia nghiêm túc, đề xuất các ý kiến nhằm đảm bảo hiệu quả cho Kỳ thi, đảm bảo an toàn cho nhân sự tham gia các khâu của Kỳ thi.

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Chủ trì điểm cầu Đại học Huế

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1949/QĐ-BGDĐT về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia thanh tra, kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đại học Huế được phân công thanh tra, kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị và Hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân sự được điều động chính thức là 180 người (67 người ở Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị và 113 người ở Hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế).

 

Triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho đội ngũ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra

 

 

Để đảm bảo an toàn cho đội ngũ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, Giám đốc Đại học Huế đã đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 173 nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo Kỳ thi THPT năm 2021 (tổng số nhân sự tham gia: 203 người, 30 nhân sự đã được tiêm vắc xin trước đó). Ngày 17/6/2021, toàn bộ các nhân sự được triệu tập đã được tiếp đón, khám sàng lọc tư vấn, tiêm chủng và được theo dõi sau tiêm tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo đúng quy định. Tính đến nay, tỷ lệ nhân sự được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 100% so với số lượng triệu tập chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (185/180 nhân sự được triệu tập).

 

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

 

 

Ngày 22/6/2021, thực hiện Kế hoạch, phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại Hội nghị, 203 nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được xem các Clip mô phỏng, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến quy chế thi, nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng được giải đáp tại Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, các nhân sự được triệu tập đã hoàn thành bài kiểm tra sau khi tham gia tập huấn.

 

Trước đó, thực hiện Công văn số 2196/BGDĐT-TTr ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử viên chức dự kiến tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Đại học Huế đã cử 08 viên chức tham gia các Đoàn thanh tra công tác chấm thi, phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các viên chức được cấp tài khoản, tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngày 10/6/2021 và đã hoàn thành bài kiểm tra sau khi tham gia tập huấn.

 

Đại học Huế thể hiện vai trò là đại học vùng với nhiều trường đại học thành viên, đã sẵn sàng để phối hợp với các địa phương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, hướng tới góp phần bảo đảm mục tiêu kép: kết quả kỳ thi nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng; đồng thời bảo đảm an toàn cao nhất cho lực lượng tổ chức thi, thí sinh và các đối tượng có liên quan.

 

Ban TTPC

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×