English | Français   rss
Liên kết
Thông báo cuộc thi Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dành cho giảng viên và sinh viên năm 2021 (EEC 2021) (07-05-2021 10:09)
Góp ý

EEC2021 là cuộc thi nhằm tìm kiếm, thúc đẩy các sáng kiến, các giải pháp ứng dụng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; qua đó nhằm thúc đẩy tinh thần, học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo của các bạn sinh viên và giảng viên.

 

 
 
* Lĩnh vực dự thi:
▪️ Sản phẩm kỹ thuật – phần cứng (mô hình, thiết bị, công cụ hay máy móc…), các giải pháp/ ý tưởng kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có giá trị khoa học về mặt lý thuyết và có giá trị thực tiễn có thể áp dụng được trong lĩnh vực đời sống, học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng…
▪️ Sản phẩm truyền thông – có thể là chiến dịch, sự kiện, hoạt động truyền thông, ấn phẩm in/ ấn phẩm online hoặc các quy trình, dịch vụ giải pháp nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức, thúc đẩy phong trào về sử dụng năng lượng hiệu quả (NLHQ) và mối liên hệ giữa sử dụng NLHQ và biến đổi khí hậu.
 
* Đối tượng tham gia:
Sinh viên và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
* Có 2 hình thức đăng kí: cá nhân hoặc tập thể
Số lượng đề tài đăng kí không hạn chế.
 
* Thời gian diễn ra cuộc thi: 05/5/2021 - 30/6/2021
▪️ Vòng ý tưởng: Từ ngày 05/5/2021 – 25/5/2021. Link đăng kí dự thi: https://forms.gle/Jk86eVY63DVmStns5
▪️ Vòng chung kết cuộc thi: Từ ngày 25/6/2021 – 27/6/2021
 
 
Liên kết
×