English | Français   rss
Liên kết
Góp ý Dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (27-08-2021 14:48)
Góp ý

Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, Đại học Huế xây dựng Dự thảo Kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoan 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (file đính kèm).

 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm không chỉ xác định những mục tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định được vị thế trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức của các cơ sở đào tạo trong Đại học Huế mà còn đưa ra được lộ trình triển khai khả thi, tạo ra được sự đồng thuận của các cấp, các cơ sở đào tạo và các bên liên quan.

 

Đại học Huế đề nghị lãnh đạo các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc và thuộc; giảng viên, viên chức, lao động và sinh viên nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

 

Văn bản góp ý của các đơn vị, cá nhân vui lòng gửi đến: 

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Email: vvmnhat@hueuni.edu.vnnhtmy@hueuni.edu.vn   

Thời gian: từ ngày 30/8/2021-10/9/2021

 

Ban ĐT-CTSV

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×