English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kế hoạch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (31-05-2021 20:54)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Đại học Huế cụ thể như sau:

 

Mời nhấn vào đây để xem chi tiết. 

 

Liên kết
×