English | Français   rss
Liên kết
Huy động, kết nối nguồn lực, triển khai hiệu quả đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (03-06-2021 23:09)
Góp ý

Chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến hoàn thiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 triển khai Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế theo Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các vụ, cục liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại điểm cầu Đại học Huế, có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế.

 

“Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018, với mục tiêu tổng quát là phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc tổ chức lại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đưa Viện từ đơn vị trực thuộc trở thành đơn vị thành viên của Đại học Huế; Đồng thời phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Công nghệ sinh học (Quyết định số 1088/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế) định hướng phát triển Viện thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; Tập thể Lãnh đạo Viện cùng toàn thể CBVC-LĐ đã nhanh chóng xây dựng đề án và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu


Sau 03 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng kể về các mặt công tác: hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo và hỗ trợ đào tạo, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đến thời điểm hiện nay, Viện đã và đang là đơn vị chủ trì/đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp: 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia; 02 đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia; 01 chương trình KHCN cấp Bộ gồm 07 đề tài; 01 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ: Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2021; đề tài cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện năm 2021; 01 đề tài NAFOSTED... Trong giai đoạn từ năm 2018-2020, cán bộ Viện đã công bố 41 bài báo quốc tế và 58 bài báo/sách ở các tạp chí, hội thảo cùng 3 sáng chế và 01 giải pháp hữu ích, 1 nhãn hiệu hàng hóa; Xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, các chương trình các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được Viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định: đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển, chưa có sự phát triển đột phá vì thiếu các cơ chế thu hút đội ngũ các nhà khoa học chuyên sâu, trình độ cao đến làm việc. Cơ sở vật chất hiện có của Viện chưa được chú trọng đầu tư. Kinh phí được cấp hàng năm chưa tương xứng với quy mô, tầm vóc và nhu cầu phát triển của Viện. Các đề án phát triển thành lập mới các phòng thí nghiệm, trung tâm, khu ươm tạo sản xuất cũng như nâng cấp các phòng thí nghiệm hiện có gặp nhiều khó khăn chưa có kinh phí để thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt.


Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đề xuất các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá hiện trạng và xây dựng giải pháp bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên, chi duy trì ổn định nguồn nhân lực Viện CNSH, ĐH Huế đảm bảo hoạt động hiệu quả trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thu hút và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển Viện thành một trung tâm CNSH quốc gia tại miền Trung. Hoàn thiện và phê duyệt đề án tự chủ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030…


Tại hội nghị, lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Trung-Tây nguyên đánh giá cao việc phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đồng thời mong muốn được sát cánh cùng thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra. Dựa trên kinh nghiệm, năng lực hiện có, các đơn vị sẵn sàng chia sẻ, tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách, mô hình triển khai hợp tác, phối hợp; chính sách liên kết với doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành, xuyên ngành từ nhiều địa phương, đơn vị khác nhau.

 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định tỉnh Thừa Thiên Huế luôn tạo điều kiện tốt nhất để Đại học Huế phát triển thành Đại học Quốc gia, trong đó, dành quỹ đất, cơ sở vật chất cho Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. Lãnh đạo tỉnh mong muốn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phát huy vai trò hạt nhân trong việc phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước nói chung.

 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc khẳng định cần có những giải pháp tốt hơn, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Thứ trưởng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công bố quốc tế, lấy công bố quốc tế làm chuẩn. Từ công bố, phải chuyển giao, phát triển nguồn thu từ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo. Cần thúc đẩy nhanh các khung thể chế chính sách, mô hình phát triển, đề án tự chủ, phát huy trò trung tâm của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Cùng những đánh giá, góp ý từ các đơn vị liên quan, sẽ hoàn thiện kế hoạch chi tiết giai đoạn 2021 – 2025 để từ đó triển khai tốt Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

PV

Các tin đã đăng
Liên kết
×