English | Français   rss
Liên kết
Trường ĐH Sư phạm: Ký hợp tác toàn diện với Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (11-05-2021 09:50)
Góp ý

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chiều 10/5, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Lễ ký Biên bản hợp tác đào tạo toàn diện về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự lễ ký kết có ThS. Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế. 

 

 

Hai bên trao đổi và thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về: 

  1. Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quyết định, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (bồi dưỡng cấp chứng chỉ, bồi dưỡng thường xuyên...)
  2. Xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
  3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục năm 2019; hợp đồng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo đơn đặt hàng.
  4. Hai bên cùng có trách nhiệm tổ chức và hỗ trợ cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mỗi bên cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình hợp tác này; hai bên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm để triển khai, tổ chức đào tạo các chương trình do các bên tổ chức.
  5. Ngoài các nội dung trên hai bên còn có trách nhiệm trao đổi, hỗ trợ triển khai các nội dung, chương trình liên quan về đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm hi vọng trong thời gian tới, Trường ĐH Sư phạm sẽ phối hợp chặt chẽ Sở GD&ĐT trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Trường ĐH Sư phạm sẽ hỗ trợ Sở trong công tác đổi mới dạy học, nhất là dạy học trực tuyến.

 

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, ThS. Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế là địa chỉ uy tín đào tạo đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục; đồng thời, Nhà trường đã có nhiều sự phối hợp, hỗ trợ cho Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán, giáo viên từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cho toàn ngành. Việc ký hợp tác biên bản ghi nhớ một lần nữa khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hai đơn vị một cách toàn diện.

 

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế đã ký hợp tác toàn diện với các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, Quảng Trị và Quảng Nam.

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×