English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế thảo luận khả năng hợp tác với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Đại học kỹ thuật Cologne, Đức (13-12-2018 16:28)
Góp ý

Ngày 13/12/2018, Phó Giám đốc Đại học Huế Huỳnh Văn Chương đã có buổi tiếp và làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Công nghệ và quản lý tài nguyên ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, Đại học kỹ thuật Cologne, Đức (ITT-TH Köln). Đại diện ITT - TH Köln là Ông Günther Straub, Điều phối viên Chương trình Thạc sĩ Công nghệ và Quản lý tài nguyên trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới TERMA VN, Điều phối Trung tâm Tài nguyên và Phát triển CNRD. Đại diện của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Vietnam Academy for Water Resources - VAWR) là Bà Nguyễn Thị Hoa và Ông Trần Đức Thịnh. Buổi làm việc tập trung thảo luận khả năng hợp tác mở chương trình đồng đào tạo lĩnh vực quản lý tài nguyên.

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương cho biết Đại học Huế cũng có các chương trình hợp tác đồng đào tạo với các đối tác nước ngoài rất thành công. Chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế Okayama - Huế về Nông nghiệp và môi trường đã tuyển sinh Khóa 12 sau hơn 10 năm hợp tác. Chương trình đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế – Tài Chính bằng tiếng Anh liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với Đại học Sydney Úc, đã chứng minh được là một chương trình tiên tiến có chất lượng cao, v.v.

 

Viện Công nghệ và Quản lý tài nguyên vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới  (Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics, Technical University of Cologne - ITT - TH Köln) là đơn vị thuộc Đại học Cologne, có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu về quản lý bền vững đất, nước và các nguồn tài nguyên năng lượng của các nước nhiệt đới, cận nhiệt đới. Một trong những dự án đang được ITT thực hiện là dự án được Bộ Nghiên cứu và Giáo dục (BMBF) CHLB Đức tài trợ nghiên cứu “Sự tác động qua lại giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam” (Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam - LUCCI). Nghiên cứu này tập trung vào việc quản lý lưu vực sông và những tác động của chế độ sử dụng đất bao gồm phát thải khí nhà kính (GHG); Mô hình kinh tế xanh chú trọng đến cả hệ sinh thái và phát triển kinh tế; Định hướng phát triển quản lý và chiến lược quy hoạch theo hướng bền vững của các bên liên quan trong phạm vi của biến đổi khí hậu.


ITT cung cấp các chương trình đào tạo Thạc sĩ đa dạng liên quan đến nước và môi trường trên toàn thế giới. Một trong những khóa đào tạo Thạc sĩ tập trung vào quản lý tài nguyên nước trong khu vực Đông Nam Á là TERMA - VN MSc (Công nghệ và Quản lý tài nguyên trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới). Chương trình được thực hiện tại Hà Nội phối hợp với Viện Tài nguyên nước Việt Nam (VAWR). Có trụ sở tại Hà Nội, Trung Tâm đào đạo Quản lý Tài nguyên Đông Nam Á (RTC) là một liên kết giữa Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế (CITIC) của VAWR và ITT. Các khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng chuyên gia làm việc tại các tổ chức công, các văn phòng tổ chức tư nhân và sinh viên đã tốt nghiệp đại học. ITT cũng là một trong số 11 trường đại học trên thế giới góp phần lập Trung tâm Tài nguyên và Phát triển (Center for Natural Resources and Development - CNRD), một mạng lưới thông tin kiến thức liên quan đến các vấn đề về đánh giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên - được coi như điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×