English | Français   rss
Liên kết
Hội thảo tập huấn viết và triển khai kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA (12-11-2018 20:35)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC, Đại học Huế sẽ tổ chức "Hội thảo tập huấn viết và triển khai kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA". 

 

Thời gian: ngày 22-23 tháng 11 năm 2018.

 

NGÀY 1

 

8:00 – 8:30

 

Đăng ký

 

8:30 – 9:00

 

-     Phát biểu khai mạc của PGS.TS Huỳnh Văn Chương, PGĐ ĐHH, Trưởng P1 (VLIR – IUC) phía ĐHH

 

-     Phát biểu của GS Gerrit Janssens, ĐH Hasselt University, Trưởng P1 (VLIR – IUC) phía Bỉ

 

9:00 – 9:30

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (INTRODUCTION TO QUALITY ASSURANCE AT PROGRAMME LEVEL)

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, ĐHQG TP.HCM. 

 

9:30 – 10:00

 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(ASSESSMENT OF CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLICATION).

(Tiêu chuẩn 1-5)

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, Đại học Đà Nẵng

 

10:00 – 10:15

 

Giải lao

 

10:15 – 10:45

 

ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO VÀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ASSESSMENT OF PROGRAM INPUT & RESOURCES)

(Tiêu chuẩn  6-9)

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Quyền GĐ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

10:45  – 11:00

 

ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO ASSESSMENT OF (PROGRAM OUTPUT & QUALITY IMPROVEMENT)

(Tiêu chuẩn 10, 11)

Dr. Nguyễn Quốc Chính, Director of Center of Education Testing and Quality Assessment, Vietnam National University, Hochiminh City

 

11:00 – 12:00

 

Thảo luận

 

12:00 – 14:00

 

Nghỉ trưa

 

14:00 – 14:30

 

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT VÀ VÀ CHUẨN BỊ CHO ĐOÀN ĐÁNH GIÁ AUN – QA ĐẾN LÀM VIỆC (STEP BY STEP PREPARATION FOR SELF-ASSESSMENT REPORT AND SITE VISIT BY AUN-QA ASSESSORS)

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, ĐHQG TP.HCM

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Quyền GĐ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban Khảo thí ĐBCL, Đại học Đà Nẵng 

14:30 – 15:45

THỰC HÀNH (Hands-on Training) (theo nhóm)

15:45 – 17:00

Trình bày kết quả  - Presentation by group leaders

Thảo luận - Discussion

NGÀY 2

 

8:00 - 9:30

 

THỰC HÀNH (Hands-on Training) theo nhóm 

 

 

 

9:30 – 10:45

 

Trình bày kết quả - Presentation by group leaders

 

10:45 – 11:15

CÁCH VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ - How to Write Self-Assessment Report

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, ĐHQG TP.HCM

 

11:15 – 12:00

 

Câu hỏi và trả lời - Question and Answer

 

12:00 – 14:00

 

Nghỉ trưa

14:00 – 15:00

THỰC HÀNH - Hands-on Training: viết báo cáo tự đánh giá

 

15:00 – 15:15

Giải lao

15:15 – 16:00

Trình bày kết quả - Presentation by group leaders

 

16:00 – 16:30

 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ VIỆC KIỂM ĐỊNH CTĐT THEO CHUẨN AUN – QA LESSONS LEARNT FROM ACCREDITED PROGRAMMES UNDER AUN-QA CRITERIA

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, Trưởng ban Khảo thí ĐBCL, Đại học Đà Nẵng

 

16:30 – 17:00

 

Câu hỏi và trả lời: Questions & Answers

 

17:00 – 17:15

Tổng kết 02 ngày hội thảo tập huấn - Conference closing (Vice President, P1/VLIR -IUC leader Huỳnh Văn Chương)

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×