English | Français   rss
Liên kết
Thông báo viết bài cho hội thảo quốc tế lần thứ nhất về chủ đề "Recent Innovations of Sciences and Social Sciences for Sustainability" (03-05-2019 07:18)
Góp ý

 

Ngày 15-16/7/2019, Đại học Huế phối hợp với Trường ĐH Kalasin, đồng tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Recent Innovations of Sciences and Social Sciences for Sustainability" tại Đại học Kalasin, Thái Lan. Hội thảo tập trung hai chủ đề chính: 1. Khoa học: Khoa học Y tế, Kỹ thuật, Nông nghiệp và Khoa học Công nghệ 2. Khoa học xã hội: Sư phạm, Quản trị Kinh doanh, Dịch vụ và Du lịch, Luật, Chính trị - Chính phủ và Nhân văn.

 

 

 

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các cán bộ nghiên cứu thuộc Khoa, Trường, Viện có chuyên ngành liên quan đăng ký nộp bài nghiên cứu để tham gia Hội thảo.

Hạn chót nộp bài: Ngày 10/5/2019

Bài đăng ký và mọi thông tin thắc mắc xin gửi đến:

Cô Trần Nguyễn Như Huy, Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Huế.

Email: huytnn@hueuni.edu.vn.

ĐT: 0905330917

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×