English | Français   rss
Liên kết
Thông báo chương trình hội thảo Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học (14-11-2018 02:45)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC, Đại học Huế sẽ tổ chức "Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học"

 

Thời gian: ngày 23/11/2018

 

Địa điểm: Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế

 

08:30 – 09:00

Đăng ký

09:00 – 09:15

Phát biểu khái mạc của lãnh đạo ĐHH và của GS Gerrit Janssens, ĐH Hasselt, Bỉ.

09:15 – 10:15

Đổi mới trong giáo dục: từ ý tưởng đến thực tế, từ chính sách đến thực tiễn.

TS. Mario Gielen, Hasselt University

10:15 – 10:45

Thảo luận

10:45 – 12:00

Trình bày 20 báo cáo về ý tưởng đổi mới trong giáo dục: trình bày Poster

12:00

Kết thúc hội thảo buổi sáng

14:00 – 14:20

Phát triển và thực hiện bài giảng Video đối môn học UML

Nguyễn Văn Trung – Trường ĐHKH – ĐHH

14:20 – 14:40

Ứng dụng KAHOOT trong giảng dạy

Phạm Thị Thuý Hằng – Trường ĐHSP – ĐHH

14:40 – 15:00

Phát triển chương trình trải nghiệm ngành nghệ thuật  cho sinh viên Trường ĐH Nghệ Thuật, ĐHH

Phan Lê Chung – Trường ĐHNT – ĐHH

15:00 – 15:20

Khả năng sử dụng và cải tiến Google classroom để giảng dạy tại Trường ĐHNL – ĐHH

Lê Đức Ngoan – Trường ĐHNL – ĐHH

15:20 – 15:40

E-learning kết hợp DBMS-SQL

Lê Mỹ Cảnh – Trường ĐHKH – ĐHH

15:40 – 16:00

Đánh giá hiệu quả của lớp học đảo nghịch so với lớp học truyền thống

Lê Minh Tuấn - Khoa Du Lịch -ĐHH

16:00 – 16:20

Xây dựng phần mềm: Management and Testing of Document Matching

Lê Trung Hiếu – Trung tâm CNTT – ĐHH

16:20 – 16:40

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và lưu trữ văn bản phục vụ kiểm định và  ĐBCLGD

Hoàng Kỳ Sơn – Trường ĐHKH – ĐHH

16:40 – 15:00

Xây dưng mạng lưới và Định hướng đổi mới trong giáo dục giai đoạn 2019 – 2022

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×